Assemblea General de Socis: Resum

NOMBRE DE SOCIS
A data 31 de desembre del 2018 el CESC tenia 562 socis.
Durant l’any 2018 hi va haver 76 noves altes i 69 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST
S’aproven la liquidació del 2018 i el pressupost pel 2019.
QUOTES
Es proposa i s’accepta que les quotes del 2019 restin igual:
– Soci ordinari i/o titular d’una unitat (i adreça) familiar: 39 €
– Cadascun dels altres socis d’una mateixa unitat (i adreça) familiar: 16 €
– Soci major de 65 anys: 21 €