La Biblioteca del CESC

Una de les normes de seguretat per fer excursions diu que totes les sortides comencen pels dits. És a dir, buscant documentació, mapes, fotografies, tracks, relats als blogs o en revistes de les agrupacions excursionistes.
Sempre s’ha d’haver previst quina és la llargada, el desnivell, possibles punts delicats, llocs mal senyalitzats on et pots perdre, etc.
La gent que proposa les sortides del CESC ho té molt en compte, i seria bo que tots en acostuméssim a preparar també pel nostre compte la sortida, per poder ajudar en cas de problemes.
Ja fa temps que el CESC es va apuntar al programa de renovació de biblioteques de la FEEC i cada any ens regalen un lot de llibres i/o mapes i revistes que triem entre els que ens proposen.
Tot aquest material està a disposició dels socis al nostre local de manera gratuïta, només li heu de demanar a la persona que es trobi a la oficina, que senzillament us apuntarà a un llistat per controlar qui té cada cosa i quan l’ha de tornar.
A la pàgina web del CESC trobareu un llistat, només heu d’anar a Inici, Serveis, Biblioteca, i buscar el que us interessi, o passar pel Centre i triar i remenar.
Us encoratgem a fer servir tota la informació de què disposem, i gaudiu de les sortides amb seguretat.
Bon viatge!