Skip to content

Descens de Barrancs

La secció de barrancs del CESC, autoanomenada CESC Barrancs, està formada per un grup de muntanyencs que practiquen el barranquisme de manera habitual. Es tracta d’un grup humà paritari i bastant heterogeni que té en comú el fet de gaudir del món del barranquisme posant un èmfasi especial en quant a la formació contínua de la secció i la seguretat.

En l’actualitat aquest col·lectiu està format per una vintena de barranquistes bastant actius acompanyats per d’altres que són més esporàdics. Encara que inicialment la secció es va plantejar com una manera d’acostar el barranquisme a muntanyencs que ja practicaven altres disciplines, gràcies als cursos tècnics realitzats i a les ganes del col·lectiu, aquesta ha anat convertint-se paulatinament en un grup d’amics que van plantejant sortides a mesura que se’ls van acudint. Tot i així, se segueixen fent sortides oficials amb regularitat i aquestes van destinades, principalment, a practicar aquelles tècniques que no s’utilitzen gaire o que necessiten ser practicades habitualment.

La voluntat final d’aquest col·lectiu és formar un grup estable de barranquistes que serveixi de referent local a tota aquella gent que vulgui practicar el barranquisme amb seguretat i coneixement, fomentant que se segueixin els passos necessaris per formar-se i realitzar amb seguretat aquesta activitat meravellosa que permet acostar-se a la muntanya d’una manera tant lúdica i tant especial.

Esdeveniments de la secció

Articles del CESC